Dugnad- Vinkollvannet


wpid-fullsizerender.jpgwpid-img_0613-2.jpg

Hei alle sammen!

Dugnadsgjengen og FIL.

Vi kommer til å ha behov for 2 samlinger med mange blide dugnadsdeltakere. Første etappe ca. 320m blir som nevnt under. (Neste etappe ca.150m  blir siste del av den rydda traseen. Denne vil vi komme tilbake når vi ser hvordan vi klarer å organisere 1. etappe).

Vi er nå kommet så langt at vi kan begynne å bygge gangveien fra RV410/Kollhagsbekken  til toppen av høyden mot Vindkollvannet. (Fremmøte ved krysset til Blekestrand)

Arnt Ivar har gjort grunnarbeidet ferdig i traseen og planert område for grusdepo ved RV410. Kristen Bråten vil i løpet av dagene etter Påsken grave ned 2 stk. ø1meter rør der hvor veien skal krysse Kollhagsbekken.

Vi har leid inn 4 minidumpere for uttransportering av kult og grus. Med 4 dumpere regner vi med å kunne utnyttet gravemaskinens kapasitet for opp lasting best mulig.

Dumperne vi leier har tipp i 3 rettninge. Vi leier 3 små (1,1-1,6t + 1 som laster 2,7t). Vi brukte en slik i fjor med godt resultat og håper det skal gå bra også i år selvom terenget er mer krevende.wpid-img_1061-2.jpg

Det legges fiberduk under veifyllingen etterhvert som vi bygger veien.

For å få en stabil og god vei vil vi bruke opptil 3 forskjellige grovheter på grusen.

Vi trenger 1 maskinkjørere pr. maskin og en gjeng på 6-8 mann eller flere til å spre og rette av massen. Bare greit om vi blir mange så går det raskere.

Hvor lang tid det vil ta er ikke så lett å tippe, men vi henter de 2 første maskinene torsdag kveld og de neste på fredag morgen maskinene leies fra 31.03 til og med søndag 03.04.

Utstyr: Det dere måtte ha av krafse, jernrive og en solid spade.

Fremdrift:

Tirsdag 29.03 legge ut fiberduk under depo. Tilkjørsel av masse til depo, nedgraving av rør i bekken samt tildekking av rør.

Onsdag 30.03 transportere fiberduk inn i terenget bygge veifot i nærområdet.

Torsdag 31.03 henting av dumpere om ettermiddagen/kvelden.

Fredag 01.04 utkjøring av masse og bygge vei innover i skogen.

Lørdag 02.04                              -“-

Søndag 03.04                             -“- samt returnere leide maskiner.wpid-img_0609.jpg

Hoveddugnaden vil bli fra fredag morgen til søndag om nødvendig.

Det hadde vært hyggelig om vi ble så mange at vi kunne få unna det meste arbeidet disse dagene.

Med den aller største forståelse for at det nå er vår og folk begynner med båtpuss og andre vårlige sysler ber vi om at de som har anledning til å ta et tak

gir en tilbakemelding til Halfdan eller Steinar på mail eller SMS.

Fremmøte torsdag 31.03 kl. 09.00 ved krysset RV410/Blekestrandveien.

Denne gangen stiller vi med pølse, brus og kaffi til dugnadsgjengen.

Hilsen Steinar og Halfdan

Tlf. Steinar     95 18 91 48    Mail.    steinar@storm-olsen.com

tlf. Halfdan    90 79 76 39    Mail.    hnaeroe@online.no