Endringer i Styret i Flosta IL


Etter årsmøtet 2015 den 02 mars er det kommet noen endringer i styret.

I 2016 har vi med oss Thomas Thorkildsen fra Dal ved Narestø som ny leder av Idrettslaget.

I tillegg kommer Arnt Ivar Sørensen inn som ny leder av Fotballgruppa og Espen Martinsen tar over Barneidretten. Rune Amundsen er også kommet inn og tar ansvaret for medlemsregistrering og hjemmesiden!

Marie Kjelstrup, Johannes Bakke Aashamar, Espen Enger og Narve fortsetter med sine verv.

Styret takker for innsats gjennom mange år til 4 avtroppende styremedlemmer:

Yngve Stiansen, Anders Fjøsne, Turid Sørensen og Rune Omdal

Mvh

Årsmøtet 2015 ved avtroppende Leder Rune Omdal