Status gangvei- Vinkollvannet


image

Etter flott innsats fra mange ble den nye delen av traseen, ca 435m fra enden av den første gangveien fram til krysning av «Kollhagsbekken» endelig ferdigstilt i går. Vi har nå nesten 700 m godt opparbeidet gangvei/sti ferdig i FILs navn så langt. Etter planene til FGV vil vi fra høsten av starte med rydding av traseen videre fra Fylkesvei 410 og på nordvestsiden av Vinkolvannet mot Klubbhuset til FIL. Langs eksisterende trase gjenstår bygging av en planlagt gapahuk og litt opprydding, noe jeg satser på vil være ferdig i løpet av mai senest. Da kan vi vurdere om vi skal ha en ny «markering» til ære for våre bidragsytere og dugnadsgjengen. Regner med at det nye styret i Flosta Idrettslag kan støtte det?

image

En liten sak fra dagens «befaring» på den nye stien etter at vi var ferdige med utlegging av topplag og kompaktering i går: Noen (ungdommer?) har i løpet av kvelden i går/ eller i morges vært inne på stien fra 410 med moped eller lett motorsykkel og kjørt helt ned i toppen av bakken mot Vinkolvannet, hvor en har «spunnet opp» hele topplaget og fått fram grus og delvis ødelagt en ca 5 m av stien. I tillegg er det en del andre sår og merker etter spinning/snuing osv. Har delvis reparert dette, men vi må inn med noe mer «sadde» og utbedre dette skal det bli bra.

image

  Den nyetablerte stien er beregnet som gangvei og trening til fots, og ikke egnet eller tillatt for sykling eller motorisert ferdsel med moped/motorsykkel/ firhjuling. 

På sikt vil en nok kunne tenke seg forsiktig bruk av sykkel på nordvestsiden av Vinkolvannet når denne delen er ferdigstilt, men stien som har bratte bakker og bl.a. en slyngete trase som vi har døpt «Lille Trollstigen»  hvor det på et par områder er satt opp taurekkverk er IKKE egnet for sykling.

Forutsatt at FIL er enig med oss i FGV vil vi søke kommunens tillatelse til å skilte den ferdigstilte delen av gangveien med forbudsskilte mot all motorisert ferdsel innkludert sykkel og bruk av hest.

Mvh
Steinar Storm-Olsen