Årsmøte


Til medlemmene i Flosta IL
23.01.2017 Flosta
Innkalling til årsmøte i Flosta IL
Styret innkaller herved til årsmøte i Flosta il
Årsmøtet avholdes den 28/2-17 på klubbhuset (vatnebubanen)
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14/2 til t_thorkildsen@hotmail.com.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår ( www.flostail.no )
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Thomas Thorkildsen
95111360
styreformann